Chính sách giao nhận hàng, bảo hành (Delivery and warranty policy)

Đạt Việt Plywood cam kết thực hiện đúng theo Hợp đồng với Khách hàng! (Dat Viet Plywood commits to comply with the Contract with Customers!)

 

1. Trường hợp Đạt Việt Plywood chấp nhận đổi trả hàng ngay khi Khách hàng nhận hàng (In case Dat Viet Plywood accepts return and exchange of goods as soon as the Customer receives the goods):

  • Hàng giao không đúng chủng loại, không đúng mẫu hàng đã thỏa thuận; (Goods delivered are not of the correct type or model as agreed)
  • Hàng giao có ngoại quan bị vỡ, bong, móp…; (Delivered goods with bonded bonds are broken, peeled, dented…)

2. Trường hợp Đạt Việt Plywood không chấp nhận đổi trả hàng khi: (In case Dat Viet Plywood does not accept returns)

  • Khách hàng đã kiểm tra và ký giao nhận hàng; (The customer has checked and signed for delivery)
  • Khách hàng đã tác động làm thay đổi hàng (thay đổi kích thước, làm rơi, vỡ, bong, móp,…) (The customer has changed the goods (changed size, dropped, broken, peeled, dented, etc.)
Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section