Chính sách giao nhận hàng, bảo hành

Đạt Việt Plywood cam kết thực hiện đúng theo Hợp đồng với Khách hàng!

1. Trường hợp Đạt Việt Plywood chấp nhận đổi trả hàng ngay khi Khách hàng nhận hàng:

  • Hàng giao không đúng chủng loại, không đúng mẫu hàng đã thỏa thuận;
  • Hàng giao có ngoại quan bị vỡ, bong, móp…;

2. Trường hợp Đạt Việt Plywood không chấp nhận đổi trả hàng khi:

  • Khách hàng đã kiểm tra và ký giao nhận hàng;
  • Khách hàng đã tác động làm thay đổi hàng (thay đổi kích thước, làm rơi, vỡ, bong, móp,…)
Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section